Het idee

Wij hebben een idee voor een zonnepark in Veendam in het gebied Wildervanksterdallen, in de driehoek tussen de N33 aan de westkant, tot aan de afrit 37 Veendam-West en de Wildervanksterdallen aan de oostkant. We noemen dit zonnepark Wildervank.

Het zonnepark wordt zo’n 43 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt dit deel gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. Dat resulteert in een zonnepark van netto ca. 32 hectare. Naar schatting levert dat per jaar 43,5 miljoen kilowattuur (kWh) op, waarmee we ongeveer 16,6% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in de gemeente Veendam duurzaam kunnen opwekken.

Samen met de omgeving

Onze wens is om in samenspraak met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een concreet plan te maken. Met de omgeving zijn we in gesprek over onder andere de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking en financiële participatie van de omgeving in het zonnepark.

Op de volgende manier kan de omgeving participeren in Zonnepark Wildervank:

1. Werkgroep

Tijdens de informatieavond is een oproep gedaan tot deelname aan de werkgroep. In deze werkgroep kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen.

Ondertussen hebben zich diverse omwonenden en geïnteresseerden aangemeld en is de werkgroep van start gegaan.

In de werkgroep zitten een aantal omwonenden uit Wildervanksterdallen, geïnteresseerden/inwoners Wildervank, een vertegenwoordiger van Wijkvereniging Wildervanksterdallen en een inwoner van Veendam.

De verslagen en presentaties van elke bijeenkomst staan op de website.

Samen met de deelnemers bespreken we het plan en halen bijvoorbeeld wensen voor de inrichting van het zonnepark op. Zo kunnen we in samenspraak met de omgeving een concreet plan maken met bijvoorbeeld aandacht voor de natuur en landschappelijke inpassing. Wie hieraan wil deelnemen, kan contact opnemen via info@zonneparkwildervank.nl

2. Lokaal eigenaarschap

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energiecoöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten.

3. Omgevingsfonds

Ook stellen we een omgevingsfonds beschikbaar. We stellen 15 jaar lang 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar (= 1000 kilowattuur) ter beschikking aan de omgeving. Ter illustratie: als het zonnepark in een jaar 43 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 21.500 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt de omgeving zelf en dat bespreken we ook graag met betrokkenen zoals de werkgroep.